Als het golft, dan golft het goed

De wreedheden van de Zuiderzee vanuit een ruimtelijk en archeohistorisch perspectief. Een lezing van Yftinus van Popta.

Deze lezing richt zich op de sterke invloed die het water van de Zuiderzee heeft gehad op de mens en natuur. Centraal daarin staan (1) het ontstaan van de Zuiderzee in de late middeleeuwen en (2) het veranderde historische landschap van de Noordoostpolder. Laatstgenoemde wordt veelal toegeschreven aan de erosieve werking van de Zuiderzee, maar ook de mens speelt hierin een cruciale rol. De spreker presenteert resultaten uit zijn promotieonderzoek.

Bij aankoop van een ticket van Batavialand is de lezing gratis.

Afbeelding: Collectie Zuiderzeemuseum