Geef ons Maritiem Verleden Toekomst...

Breng de Batavia aan Land

Het schip de Batavia verkeert in een cruciale fase. Ze is een bejaarde dame, die dringend verzorging nodig heeft. De Batavia moet het water uit. Pas dan zijn we in staat om groot onderhoud te plegen en de hoognodige restauratie uit te voeren. Door het schip aan land te brengen kunnen niet alleen de huidige generaties het schip ontdekken en beleven, maar blijft ons maritieme verleden ook voor toekomstige generaties behouden. Naast dit toekomstperspectief voor het schip kunnen we ook een ander perspectief bieden aan de bezoekers: de kiel kan bekeken worden, iets wat in het water nooit lukt. Vanuit dat gezichtspunt is het schip nog imposanter, het ambacht zo overduidelijk en de beleving zoveel rijker.