Maritiem depot en scheepsarcheologie

in Nederland

De maritiem archeologische rijkscollectie omvat circa 38.000 scheepsvondsten variërend van complete wrakken tot wrakdelen, scheepsuitrusting, -lading en -inventaris. Circa 25.000 objecten zijn vanaf de jaren veertig van de 20e eeuw opgegraven in de drooggevallen IJsselmeerpolders, circa 13.000 objecten komen sinds de jaren tachtig van de 20e eeuw uit de Rijkswateren (vooral Noordzee en Waddenzee).

De vondsten zijn veelal geconserveerd, gerestaureerd en wetenschappelijk onderzocht. De objecten zijn op afspraak te raadplegen, de kleine objecten in Lelystad en de grotere objecten in Amersfoort. Bij Batavialand en elders in Nederland zijn objecten te zien in exposities. Culturele instellingen kunnen  een bruikleenverzoek indienen als zij objecten willen lenen.

scheepsarcheologie in Nederland

Tijdens de uitvoering van het Zuiderzeeproject, de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, kwamen 480 scheepsarcheologische vindplaatsen aan het licht. Van 430 scheepswrakken werden nadere gegevens vastgelegd. Ongeveer 400 scheepswrakken werden opgegraven. In de bodem van Flevoland zijn nog circa 80 scheepswrakken aanwezig, waarvan ongeveer de helft is beschermd door middel van het afdekken en inkuilen van het wrak. Scheepswrakken die behouden moesten blijven, zijn na opgraving en onderzoek, onder de grondwaterspiegel herbegraven in het velddepot in de buurt van Nijkerk. Zo blijven de wrakken bewaard voor toekomstig (aanvullend) onderzoek of publieksdoeleinden. Deze ‘droge’ maritieme collectie werd aan het einde van de 20e eeuw aangevuld met scheepsvondsten van opgravingen op zgn. Vinexlocaties (Vleuten-De Meern, Zwammerdam).

Contactpersonen

- Voor informatie over de maritieme collectie Joran Smale
- Voor informatie over bruiklenen van de collectie Dafna van der Poel
- Voor informatie over conservering van textiel en leer  Joke Nientker
- Voor informatie over de conservering  van de IJsselkogge  Laura Koehler
- Voor informatie over onderwaterarcheologie  Arent Vos