Provinciaal Depot voor Bodemvondsten

Landarcheologie in Flevoland

Batavialand beheert het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland. In dit depot wordt al het erfgoed bewaard dat opgegraven is uit de bodem van Flevoland en in het verleden als afval of door menselijk handelen is achtergelaten.

Bij het droogvallen van Flevoland en het in cultuur brengen van de bodem zijn veel vondsten aan het licht gekomen, variërend van prehistorie tot nieuwe tijd. Later zijn voorwerpen uit diverse opgravingen aan de collectie toegevoegd. Momenteel krijgt het depot veel materiaal van archeologische vooronderzoeken bij bouwactiviteiten.

Het depot is op afspraak toegankelijk voor onderzoekers. Wetenschappers en studenten kunnen onderzoek naar de collectie doen. Op verzoek wordt informatie verstrekt over de objecten en documentatie in het depot.
De collectie is toegankelijk via CollectieNederland.nl.

Een deel van de collectie is te zien in Batavialand en bruiklenen worden verstrekt aan culturele instellingen, waardoor de collectie te zien is binnen en buiten Flevoland.

Contactpersoon: Tineke.Roovers@Batavialand.nl