Collecties

collectie- en kenniscentrum van Batavialand

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn waterbeheer, handel, scheepsbouw en scheepvaart, in het bijzonder de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeeproject.

Het Centrum is vernoemd naar ingenieur en staatsman dr. ir. Cornelis Lely, de auteur van het plan dat ten grondslag ligt aan het Zuiderzeeproject. Vanuit het collectie- en kenniscentrum worden collecties in bruikleen gegeven en op aanvraag en tegen betaling geconserveerd, het centrum heeft adviestaken op gebied van archeologie en geschiedenis, museumconsulentschap, digitalisering van erfgoed en voert onderzoek in opdracht uit.

Alle collecties van Batavialand zijn te vinden via de catalogus van CollectieNederland.nl.

Zelf studeren en onderzoek doen kan in het Studiecentrum van Batavialand dat zich in het museum bevindt.