Collecties en Onderzoek

Collecties

Het  Cornelis Lely Centrum beheert:
 het Maritiem Depot van het Rijk en archeologische opgravingsdocumentatie 
 het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland
 de bibliotheek en archieven van het Sociaal Historisch Centrum van Flevoland 
 het archief en de museale collectie van Batavialand

Alle collecties zijn ontsloten via Collectie Nederland.
De deelcollectie van het maritiem depot is ook te raadplegen via de  catalogus van de RCE

Studiecentrum

Het Cornelis Lely Centrum heeft een grote collectie boeken, rapporten, tijdschriften, kranten, foto’s en archieven over de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeegebied. In de collectie komen uiteenlopende onderwerpen aan bod: landbouw en visserij, politiek en bestuur, sociaal-economische ontwikkeling, verkeer en vervoer, stedenbouw en architectuur, scheepvaart door de eeuwen heen, waterbeheer, natuur en landschap, (maritieme) archeologie, enzovoorts. Voor vragen kunt u terecht bij: studiecentrum@batavialand.nl.

De collecties zijn te raadplegen in het Studiecentrum  dat zich bevindt in het museum.  Het Studiecentrum wordt gedeeld met Het Flevolands Archief en is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

 Let op: Wil je documenten uit archieven inzien meld dit dan minimaal 48 uur van te voren, zodat wij het materiaal klaar kunnen leggen. Onderzoek doen kan ook op afspraak met één van onderstaande personen. Aanvragen voor inzage en bestellingen kunnen telefonisch of (bij voorkeur) per e-mail worden gedaan.

Contactpersonen

Voor het Maritiem Depot en scheepsarcheologie Joran Smale
Voor het Depot voor Bodemvondsten van Flevoland Tineke Roovers
Voor de museale collectie, maquettes, atlassen en kaarten André Geurts
Voor de archieven, bibliotheek, beeld- en geluidcollecties Annet Knol

Historici van Batavialand kunnen het historisch onderzoek ook voor je uitvoeren. Neem hiervoor contact op met Willy van der Most, Hoofd Kennis & Collecties.

download de tarieven