Cornelis Lely Lezing

Let op! Deze activiteit is niet bij Batavialand maar zal plaatsvinden in het Provinciehuis

De Stichting Kennistransfercentrum Flevoland organiseert elk jaar rond de geboortedag van Cornelis Lely een Cornelis Lelylezing.

Bouwen aan en voor de toekomst van Flevoland

Op dinsdag  27 september 2022, 15.00 uur

Op dinsdagmiddag 27 september om 15.00 uur wordt in de Statenzaal van het provinciehuis Flevoland de Cornelis Lelylezing georganiseerd. Noteert u deze datum alvast! Het belooft een zeer interessante en actuele bijeenkomst te worden met Deltacommissaris Peter Glas als key note spreker en reflecties van Martine Visser (directeur-bestuurder Centrada Lelystad) en Commissaris van de Koning Leen Verbeek.

De titel: Bouwen voor en aan de toekomst van Flevoland. Nederland heeft een grote woningbouwopgave. Flevoland wil met een omvangrijk bouwprogramma mede invulling geven aan de landelijke ambities. En daarbij stevig inzetten op de toekomstbestendigheid van Flevoland qua klimaatadaptie, duurzaamheid en een leefomgeving die gezond en vitaal is. Voor de lezing worden diverse bestuurders en volksvertegenwoordigers van decentrale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en leden van het Genootschap Flevo uitgenodigd. Indien u als geïnteresserde deze lezing eveneens wil bijwonen kunt u uw belangstelling kenbaar maken door een mailtje te sturen naar Cornelislelylezing@gmail.com. Vermeld daarbij naast uw naam en voorletters uw e-mailadres en eventuele organisatie. U zal dan tijdig een uitnodiging ontvangen.

De Stichting Kennistransfercentrum Flevoland organiseerde elk jaar rond de geboortedag van Cornelis Lely een Cornelis Lelylezing. Als gevolg van Corona heeft geen lezing plaatsgevonden in 2020 en 2021. De stichting vond ondertussen in het Genootschap Flevo een goede opvolger om de traditie van een jaarlijkse lezing voort te zetten. Genootschap Flevo is een van de oudste verenigingen in het IJsselmeergebied (1938!) en die nog steeds de toekomst van dat gebied ter harte gaat. Dat blijkt uit activiteiten als lezingen, symposia en excursies op het gebied van waterstaatkundige, sociaal-economische, stedenbouwkundige en andere maatschappelijke thema’s.