Cornelis Lelycentrum

Kenniscentrum van Batavialand

In Batavialand vind je het Maritiem Depot met de maritiem archeologische collectie van het Rijk, het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland en de bibliotheek, archieven en museale voorwerpen van Flevoland en het Zuiderzeeproject.

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn watermanagement, handel, scheepsbouw en scheepvaart.

Het Centrum is vernoemd naar ingenieur en staatsman dr. ir. Cornelis Lely, de auteur van het plan dat ten grondslag ligt aan het Zuiderzeeproject.

Een belangrijk onderdeel van het Cornelis Lely Centrum zijn de ambachten en werkplaatsen op de werf. Hier werken leermeesters samen met deelnemers in werkervaringstrajecten, stagiaires en vrijwilligers. Op de werf van Batavialand zijn de volgende werkplaatsen: Smederij, Zeilmakerij, Tuigerij, Beeldsnijderij, Modelbouw, Zeilmakerij. De leermeesters zijn te bereiken via Hoofd Kennis & Collecties Willy van der Most.

 Zelf studeren en onderzoek doen kan in het studiecentrum dat zich bevindt in het museum.