Collecties & Onderzoek

Collecties

Het  Cornelis Lely Centrum beheert de collecties van:
  - het Maritiem Depot van het Rijk, inclusief bijbehorende archeologische opgravingsdocumentatie 
  - het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten voor Flevoland
  - de bibliotheek en archieven van het Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland (SHCF)
  - het archief en de museale collectie van Batavialand

Alle collecties zijn ontsloten via Collectie Nederland:
 - het Maritiem Depot  Raadpleeg hiervoor ook catalogus van de RCE
 - het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten voor Flevoland
 - erfgoedcollecties van Flevoland
 
- bibliotheek en archieven

Onderzoek

Documenten zijn te raadplegen in het studiecentrum  dat zich bevindt in het museum.  Het studiecentrum wordt gedeeld met Het Flevolands Archief en is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Let op: Wil je documenten uit archieven inzien meld dit dan minimaal 48 uur van te voren, zodat wij het materiaal klaar kunnen leggen. Onderzoek doen kan ook op afspraak met één van onderstaande personen. Aanvragen voor inzage en bestellingen kunnen telefonisch of (bij voorkeur) per e-mail worden gedaan.

Contactpersonen

Voor het Maritiem Depot en scheepsarcheologie Joran Smale
Voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Tineke Roovers
Voor de museale collectie, maquettes, atlassen en kaarten André Geurts
Voor de archieven, bibliotheek, beeld- en geluidcollecties Annet Knol

Historici van Batavialand kunnen het historisch onderzoek ook voor je uitvoeren. Neem hiervoor contact op met Willy van der Most, Hoofd Kennis & Collecties.

download de tarieven