Collecties & Onderzoek

Collecties

Het  Cornelis Lely Centrum beheert de collecties van:
  - het Maritiem Depot van het Rijk (een deel hiervan)
  - het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland
  - de bibliotheek en archieven van het Sociaal Historisch Centrum 
  - het archief en de museale objecten van de Bataviawerf
  - de museale collectie van het vroegere Nieuw Land Poldermuseum

De collecties zijn ontsloten via  collectienederland.nl  (kies dataprovider Batavialand of Prov. depot)

De collecties zijn te raadplegen in het Studiecentrum van Batavialand dat zich bevindt in het museum.
Het studiecentrum wordt gedeeld met het Flevolands Archief en is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.
Let op: Wil je documenten uit archieven inzien meld dit dan minimaal 48 uur van te voren, zodat wij het materiaal klaar kunnen leggen.

Onderzoek

Onderzoek doen kan ook op afspraak met één van onderstaande personen:
 - Voor het Maritiem Depot (scheepsarcheologie) met Joran Smale
 - Voor het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten met Tineke Roovers
 - Voor de museale collectie, maquettes, atlassen en kaarten met André Geurts
 - Voor de archieven, bibliotheek, beeld- en geluidcollecties met Annet Knol

Aanvragen voor inzage en bestellingen kunnen ter plaatse, telefonisch of per e-mail worden gedaan. download de tarieven

Historici van Batavialand kunnen het historisch onderzoek ook voor je uitvoeren. Neem hiervoor contact op met Willy van der Most, Hoofd Kennis & Collecties.