Flevoland & Zuiderzeewerken

De provincie Flevoland dankt haar bestaan aan de Zuiderzeewet, die in 1918 door het parlement werd aangenomen. Deze wet werd twee jaar eerder ingediend door minister van Waterstaat Cornelis Lely. De Zuiderzeewet voorzag in de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. In 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht en werd de Zuiderzee IJsselmeer. Twee jaar eerder was de Wieringermeer als eerste polder van het Zuiderzeeproject drooggevallen. Later volgden de Noordoostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968). De Markerwaard, de laatste polder van het Zuiderzeeproject, is er nooit gekomen. De provincie Flevoland ontstond op 1 januari 1986. De twaalfde provincie van Nederland bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland, het Markermeer, en de voormalige eilanden Urk en Schokland. Flevoland telt zes gemeenten: Noordoostpolder, Urk, Dronten, Lelystad, Zeewolde en Almere.

Het Cornelis Lelycentrum heeft een grote collectie boeken, rapporten, tijdschriften, kranten, foto’s en archieven over de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeegebied. In onze collectie komen uiteenlopende onderwerpen aan bod: landbouw en visserij, politiek en bestuur, sociaal-economische ontwikkeling, verkeer en vervoer, stedenbouw en architectuur, scheepvaart door de eeuwen heen, waterbeheer, natuur en landschap, (maritieme) archeologie, enzovoorts. Voor vragen kunt u terecht bij: studiecentrum@batavialand.nl.

Het Cornelis Lelycentrum beheert geen overheidsarchieven. Hiervoor kunt u terecht bij Het Flevolands Archief, waarmee wij ons Studiecentrum delen. Het Flevolands Archief beheert de archieven van organen van de Rijksoverheid die actief zijn geweest in Flevoland, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde. Voor vragen over de collecties van Het Flevolands Archief kunt u terecht bij: info@hetflevolandsarchief.nl.

Kom meer te weten over het verhaal van Flevoland via deze websites:
 - Flevolandsgeheugen (dé verhalenwebsite van Flevoland)
 - Verganeschepen (het verhaal van de schepen die zijn vergaan in Flevoland)
 - Canon van Flevoland (onderdeel van de Canon van Nederland) 
 - Canon van de Noordoostpolder (Stichting Canon de Noordoostpolder)