Water en Land

Het water onder controle

waterbeheer

Dankzij de ontstaansgeschiedenis van Nederland zijn Nederlanders experts in waterbeheer. Collectief waterbeheer speelt al sinds de 13e eeuw en onze geschiedenis bevat talloze verhalen over dijkenbouwers, windmolens, gemalen, sluizen en waterschappen.  De angst voor enorme overstromingen door stormvloeden is bezworen met de uitvoering van het Deltaplan uit de vorige eeuw. De uitdaging voor de 21e eeuw is om de extra hoeveelheid water ten gevolge  van de klimaatverandering te beheersen. We krijgen te maken met een stijgend zeewaterniveau en grotere hoeveelheden regenwater waardoor rivieren zwellen, de polders meer regen moeten verwerken en overstromingen dreigen. Van de Nederlandse deskundigheid op het gebied van waterbeheer wordt over de hele wereld gebruik gemaakt. Het Cornelis Lelycentrum verzamelt hierover informatie die tot uiting komt in exposities in het museum.

Polders

Waterbeheer is nauw verwant aan inpoldering. Nederland is beroemd om zijn polders. De polder Flevoland (100,000 hectaren) teruggewonnen uit zee is  wereldwijd bekend en trekt veel (internationale) bezoekers. Er zijn echter ook polders in vele andere landen, in totaal kan hierbij gedacht worden aan bijna honderd landen verdeeld over alle Continenten. Deze polders liggen in de regel langs de rivieren en in de kust en deltagebieden. Landen met veel polders zijn Bangladesh, China, Duitsland, Japan, Verenigde Staten en Zuid Korea. Drie typen polders kunnen worden onderscheiden: drooggemaakt laaggelegen land, bedijkingen langs de kusten en drooggemaakte meren. Binnen het Cornelis Lely Centrum wordt informatie verzameld over de polders in de wereld. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen via poldersintheworld@batavialand.nl