De Zuiderzee als voedend water

De Zuiderzee als voedend water, verkeersplein en machtslandschap

Met de drooglegging van de Noordoostpolder kwamen vrijwel meteen de eerste scheepswrakken tevoorschijn. In totaal zijn 450 vindplaatsen van scheepswrakken in Flevoland bekend; het grootste scheepskerkhof op het droge ter wereld. Wat was de betekenis van de Zuiderzee en alle schepen die daar rondvoeren voor de economische ontwikkeling van de Republiek? En wat was de betekenis van de voormalige Zuiderzee als rijke voedselbron? Tot slot zal de vraag aan de orde komen welke rol de Zuiderzee speelde als strijdtoneel, als belangrijke transportruimte voor de aanvoer en distributie van goederen, die met hand en tand verdedigd diende te worden.

Bij aankoop van een ticket van Batavialand is de lezing gratis.