Nationale Archeologiedagen

Flevolands drooggelegd verleden

Flevoland neemt in de archeologie een bijzondere plaats in. Als aangewonnen land uit zee is dit gebied vooral bekend als scheepskerkhof. Maar de bodem bevat ook talloze schatten uit een veel verder verleden, zoals uit de prehistorische Swifterbantcultuur .

Tijdens de archeologiedagen besteden we volop aandacht aan de Flevolandse bodemschatten en het belang van archeologie. Er zijn diverse lezingen over archeologisch onderzoek naar (maritieme) schatten uit deze en vorige eeuwen. Archeologen geven rondleidingen door het depot en het museum, er zijn demonstraties digitaal scheepshout tekenen, vuursteen bewerken en houten lepels snijden. De AWN geeft informatie over vrijwilligerswerk in de archeologie evenals de mensen van de LWAOW, de Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water.

Voor de jeugd zijn er leuke en leerzame activiteiten zoals het plakken van potten, speuren met een metaaldetector en een lezing over het vinden van skeletten.

Het programma volgt nog.