Reizen over zee: van zeil naar stoom

Op zaterdagmiddag 26 oktober a.s. wordt de lezing ‘Reizen over zee: van zeil naar stoom’ gehouden door dr. Anita van Dissel. Zij is universitair hoofddocent Maritieme Geschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Vier eeuwen geleden zwermden Nederlandse schepen uit over de wereldzeeën. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen goed- of kwaadschiks lokale volken en stichtten nederzettingen en koloniën. De zee was de verbindingsweg voor het transport van goederen, mensen en ideeën; zij was de bron van economische activiteiten en was een prikkel tot technologische innovaties. Aan boord van de handelsschepen waren ook passagiers. Tot midden negentiende eeuw ging het vooral om handelaren, bestuurders, soldaten, wetenschappers, missionarissen en avonturiers die overzee een bestaan wilde opbouwen. Zeereizen brachten grote risico’s met zich mee en waren allesbehalve comfortabel. Na 1850 maakte de Nederlandse scheepvaart stormachtige ontwikkelingen door. De traditionele zeilvaart werd verdrongen door de stoomvaart die geregelde passagiers-, posten vrachtdiensten naar verre havens mogelijk maakte. Tot WO2 was het personen- en goederenvervoer van grote rederijen (Rotterdamse Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland) veelal verbonden met het koloniale rijk. De Holland-Amerika Lijn vervoerde migranten over de Atlantische Oceaan. Aan boord leefden verschillende groepen personen met, maar vooral naast elkaar: emigranten, soldaten, koelies, pelgrims, Indiëgangers en toeristen hadden hun eigen verblijven, regels en tradities. In het kader van de Maand van de Geschiedenis met als thema Zij/Hij wordt in deze lezing ook aandacht besteed aan de ervaringen van mannen en vrouwen aan boord van passagiersschepen.

Bij aankoop van een ticket van Batavialand is de lezing gratis bij te wonen. Het start om 14.00 uur en stopt om 16.30 uur.