Digitaal Erfgoed Coach

Advies op maat

ADVIES OP MAAT: DIGITAAL ERFGOED COACH IN FLEVOLAND

Bij Batavialand is een digitaal erfgoed coach beschikbaar voor alle erfgoed-instellingen in de provincie. Medewerkers van archieven, musea en historische verenigingen kunnen voor vragen en advies over het digitaliseren van collecties terecht bij Reem Weda. De ondersteuning is kosteloos tot eind 2020.

Wat doet de coach wel en wat niet?

  • Hij biedt advies en ondersteuning om de (reeds gedigitaliseerde) collectie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.
  • Hij helpt om waar mogelijk de collectie te verbinden met andere collecties, zodat ook je eigen collectie verrijkt wordt.
  • Hij denkt mee over vraagstukken en/of problemen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld over open licenties en auteursrechten.
  • Hij helpt niet bij het uitvoerende werk zoals digitaliseren en registreren van de collectie Netwerk van ondersteuning

In alle provincies is een digitaal erfgoed coach aangesteld. Dit is een initiatief van samenwerkende partijen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het initiatief heeft ten doel ook kleinere (vrijwilligers) organisaties te betrekken bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De twaalf coaches werken vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten, die verenigd zijn in het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Batavialand is het steunpunt voor Flevoland.

Subsidies

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het MondriaanFonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben aanvullende regelingen om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te vergroten. De digitaal erfgoed coaches kunnen helpen bij het aanvragen van een subsidie.

foto: Sebastiaan ter Burg (cc-by)

Reem: “Ik kijk er naar uit om samen met u en uw organisatie stappen te zetten om de verhalen en collecties voor een groter publiek toegankelijk te maken”.