Digitaal Erfgoed Coach

Advies op maat

ADVIES OP MAAT: DE DIGITAAL ERFGOED COACH

Bij Batavialand is een digitaal erfgoed coach beschikbaar voor alle erfgoedinstellingen in de provincie. Medewerkers van archieven, musea en historische verenigingen kunnen voor vragen en advies over het digitaliseren van collecties terecht bij Eric van der Vliet.
eric.vandervliet@batavialand.nl

Elke provincie heeft sinds 2019 een digitaal-erfgoed-coach bij wie erfgoedinstellingen terecht kunnen met hun vragen over het duurzaam digitaal toegankelijk maken van digitaal erfgoed. Sinds 1 juni 2021 vervult Eric van der Vliet  de functie van digitaal-erfgoed-coachvoor de provincie Flevoland.
Eric is werkzaam bij Batavialand als projectmedewerker, waar hij samen met collega's werkt aan het digitaal beschikbaar maken van collecties.

Vanuit het museum van Batavialand bestaat een uitgebreid provinciaal netwerk. De vorige digitaal-erfgoed-coach voor Flevoland, Reem Weda, heeft dit netwerk in kaart gebracht, contacten gelegd en een digitale nulmeting gedaan. De digitaal-erfgoed-coach is er specifiek voor vragen over digitale aspecten, of deze nu vanuit kleine vrijwilligersorganisaties komen of grotere instellingen.

Wat doet de coach wel en wat niet?

- Hij biedt advies en ondersteuning om de (reeds gedigitaliseerde) collectie beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar te maken.
- Hij helpt om waar mogelijk de collectie te verbinden met andere collecties, zodat ook je eigen collectie verrijkt wordt.
- Hij denkt mee over vraagstukken en/of problemen die hiermee te maken hebben, bijvoorbeeld over open licenties en auteursrechten.
- Hij helpt niet bij het uitvoerende werk zoals digitaliseren en registreren van de collectie Netwerk van ondersteuning

De digitaal Erfgoedcoach is  een initiatief van samenwerkende partijen in het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het initiatief heeft ten doel ook kleinere (vrijwilligers) organisaties te betrekken bij de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed. De twaalf coaches werken vanuit de provinciale erfgoedsteunpunten, die verenigd zijn in het Overleg Provinciale Erfgoedhuizen Nederland (OPEN). Batavialand is het steunpunt voor Flevoland.

Subsidies

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het MondriaanFonds en het Fonds voor Cultuurparticipatie hebben aanvullende regelingen om de zichtbaarheid en het gebruik van digitaal erfgoed te vergroten. De digitaal erfgoed coaches kunnen helpen bij het aanvragen van een subsidie.

Eric van der Vliet

Eric: “Het project om de totale maritieme opgravingsdocumentatie van de drooggevallen Zuiderzeepolders en daarna in de rest van Nederland digitaal veilig en duurzaam gemaakt te hebben en deze vervolgens toegankelijk te maken voor iedereen, was zeer voldoening gevend. Het voelt als een nieuwe ingang voor een museum om de aanwezige kennis te ontsluiten.”

Eric.vandervliet@batavialand.nl