ANBI status

Fiscaal gunstig

Stichting Erfgoedpark Batavialand heeft een Culturele ANBI status. Hierdoor is uw gift fiscaal extra gunstig, zowel voor particulieren als bedrijven. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting de gift met 25% verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van  € 1.250,-. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen de gift in de aangifte vennootschapsbelasting met 50% verhogen. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 2.500,-.

Periodiek schenken

Kiest u voor een periodieke gift (minimaal 5 jaar), dan is uw belastingvoordeel maximaal. Voorwaarde voor deze belastingaftrek is dat u een schenkingsovereenkomst van minimaal 5 jaar tekent met Stichting Erfgoedpark Batavialand. Batavialand kan de schenkingsovereenkomst, conform de belastingeisen, voor u opstellen.

Eenmalig schenken

Kiest u voor een eenmalige gift, dan is een geefdrempel van toepassing. Deze is 1% van uw drempelinkomen. Alleen giften boven de drempel komen voor aftrek in aanmerking. Indien u ook aan andere goede doelen geeft kan dat interessant zijn. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. Bij een periodieke schenking is de geefdrempel niet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of Agnes van Veen.

Relevante ANBI gegevens

ANBI instelling: Stichting Erfgoedpark Batavialand
RSIN nr: 8539 70 592

Bezoekadres: Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA, Lelystad
Postadres: Postbus 119, 8200 AC, Lelystad

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar ons document Informatie Culturele ANBI status.