Schenken & Nalaten

Het nationale verhaal van leven op de grens van land en water

Schenken van geld, eenmalig of incidenteel

Wanneer u eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Batavialand, kan deze schenking aftrekbaar zijn voor de belasting. Batavialand heeft de Culturele ANBI status waardoor u de gift met 25% mag verhogen bij de aangifte.

Indien u direct wilt schenken dan kan dat gemakkelijk (hier) of u kunt een bedrag overmaken op IBAN NL08 RABO 0180 751 263 ten name van Stichting Erfgoedpark Batavialand te Lelystad.  Onder vermelding van ‘eenmalige donatie Batavialand’ en eventueel uw contactgegevens zodat we u kunnen bedanken.

Schenken van geld, periodiek

Wanneer u Batavialand voor een langere periode wilt steunen is uw belastingvoordeel maximaal; er is geen geefdrempel en mag u de gift met 25% verhogen bij de aangifte. U zegt dan voor tenminste 5 jaar toe Batavialand jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een schenkingsovereenkomst die Batavialand voor u verzorgt. Een notariële akte is niet meer verplicht. Indien u Batavialand wilt steunen door middel van een periodieke schenking kunt u contact opnemen met Agnes van Veen of u kunt haar bereiken op nummer 0320 - 22 59 11.

Schenken van een object of privé archief

Heeft u voornemens een object, kunstvoorwerp of privé archief te schenken of na te laten aan Batavialand? Dan brengen wij u graag in contact met de conservatoren van Batavialand. Het schenken van objecten of kunstvoorwerpen kan gelden als aftrekpost van de inkomstenbelasting, onder andere in de vorm van een periodieke gift. Daarnaast maakt de overheid het mogelijk erfbelasting te betalen met nagelaten voorwerpen van kunsthistorisch belang. Indien u een (kunst)historisch object in uw bezit heeft en dit graag een plek wil geven in Batavialand. Neemt u dan vrijblijvend contact op met
Andre Geurts of  u kunt hem ook telefonisch benaderen via nummer 0320 - 22 59 46. Heeft u een privé archief wat u aan ons wilt nalaten neemt u dan vrijblijvend contact op met Annet Knol of u kunt haar bereiken op nummer 0320 - 22 59 00.

Nalaten

U kunt Batavialand in uw testament opnemen. U kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt Batavialand een erfdeel, een bepaald deel of percentage van uw nalatenschap. Met een legaat laat u een geldbedrag of goed na.

Batavialand is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht u voornemens zijn Batavialand een bedrag na te laten, dan komt dit volledig ten goede aan Batavialand. U bepaalt zelf of u Batavialand breed wilt steunen of een specifiek gebied. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren. U kunt hiervoor contact opnemen met Agnes van Veen of u kunt haar bereiken op nummer 0320 - 22 59 11.