HANS BRINKER, a classic Dutch story

Het verzonnen jongetje Hans Brinker, die door het steken van zijn vinger in een dijkgat een overstroming wist te voorkomen, is wereldwijd het icoon geworden van de Nederlanders en hun strijd tegen het water.

Tot en met zondag 27 januari wordt in Batavialand een presentatie getoond waarin de oorsprong en het ongekende succes van het verhaal van Hans Brinker centraal staat. De schijnwerpers worden gericht op de steeds veranderende wijze waarop het ventje en zijn heroïsche daad in woord en beeld vorm hebben gekregen.

Aan de hand van talloze boeken wordt de ontwikkeling van het Hans Brinker-verhaal uit de doeken gedaan. Vooral dankzij verschillende belangrijke bruiklenen van particulieren is Batavialand in de gelegenheid deze expositie tot stand te brengen.