Studiecentrum en onderzoek

De collecties over het Zuiderzee-/IJsselmeergebied dateren al van voor de inpoldering. Met name de Zuiderzeevereniging (1886-1949) en de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (1936-heden) onderzochten het gebied en verzamelden documentatie en archieven die beheerd worden door Batavialand.

De collecties van Batavialand zijn grotendeels ontsloten via het portaal CollectieNederland.nl.

Onderzoekers die archieven of collecties willen raadplegen kunnen op verzoek (bij voorkeur via mail), terecht in het studiecentrum. 
Informatie: studiecentrum@batavialand.nl of 0320-225979