Cornelis Lely

Zonder de ideeën van Cornelis Lely over de afsluiting van de Zuiderzee en de Zuiderzeewet van 1918 zou er geen Lelystad en zeker geen Batavialand zijn geweest op deze plek. In Batavialand laten we je in de film ‘De droom van Lely’ kennismaken met deze bijzondere persoon, zijn drijfveren en levenswerk.

Scholen & Kids

In Batavialand kan je vooral lekker veel “doen”! Dat maakt een bezoek voor kinderen erg leuk. Batavialand heeft ook een breed aanbod aan culturele activiteiten voor het onderwijs. Ons streven is om de lesstof op een attractieve manier aan te bieden, een bezoek in het kader van het lesprogramma wordt zo echt “edutainment”.

Scholen & Kids