Hans Brinker: A classic Dutch story

Het verzonnen jongetje Hans Brinker, die door het steken van zijn vinger in een dijkgat een overstroming wist te voorkomen, is wereldwijd het icoon geworden van de Nederlanders en hun strijd tegen het water.

Vanaf Pasen tot eind oktober 2018 wordt in Batavialand een presentatie getoond waarin de oorsprong en het ongekende succes van het verhaal van Hans Brinker centraal staat. De schijnwerpers worden gericht op de steeds veranderende wijze waarop het ventje en zijn heroïsche daad in woord en beeld vorm hebben gekregen.

Aan de hand van talloze boeken wordt de ontwikkeling van het Hans Brinker-verhaal uit de doeken gedaan. Vooral dankzij verschillende belangrijke bruiklenen van particulieren is Batavialand in de gelegenheid deze expositie tot stand te brengen.

Scholen & Kids

In Batavialand kan je vooral lekker veel “doen”! Dat maakt een bezoek voor kinderen erg leuk. Batavialand heeft ook een breed aanbod aan culturele activiteiten voor het onderwijs. Ons streven is om de lesstof op een attractieve manier aan te bieden, een bezoek in het kader van het lesprogramma wordt zo echt “edutainment”.

Scholen & Kids