Flevoland en het Zuiderzeeproject

De provincie Flevoland dankt haar bestaan aan de Zuiderzeewet, die in 1918 door het parlement werd aangenomen.  De Zuiderzeewet voorzag in de afsluiting en gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee. In 1932 werd het laatste gat in de Afsluitdijk gedicht en werd de Zuiderzee IJsselmeer. Twee jaar eerder was de Wieringermeer als eerste polder van het Zuiderzeeproject drooggevallen. Later volgden de Noordoostpolder (1942), Oostelijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Flevoland (1968). De Markerwaard, de laatste polder van het Zuiderzeeproject, is er nooit gekomen. De provincie Flevoland ontstond op 1 januari 1986. De twaalfde provincie van Nederland bestaat uit de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland, Zuidelijk Flevoland, het Markermeer, het IJsselmeer en de voormalige eilanden Urk en Schokland. Flevoland telt zes gemeenten: Urk, Noordoostpolder,  Dronten, Lelystad,  Almere en Zeewolde.

Het Cornelis Lely Centrum beheert geen overheidsarchieven. Hiervoor kunt u terecht bij Het Flevolands Archief, waarmee Batavialand het  Studiecentrum deelt. Het Flevolands Archief beheert de archieven van organen van de Rijksoverheid die actief zijn geweest in Flevoland, de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, en de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde. Voor vragen over de collecties van Het Flevolands Archief kun je terecht bij: info@hetflevolandsarchief.nl.

Kom meer te weten over het verhaal van Flevoland via deze websites:
 - Flevolandsgeheugen (dé verhalenwebsite van Flevoland)
 - Verganeschepen (het verhaal van de schepen die zijn vergaan in Flevoland)
 - Canon van Flevoland (onderdeel van de Canon van Nederland) 
 - Canon van de Noordoostpolder (Stichting Canon de Noordoostpolder)