Historische scheepsbouw

Bouwen zoals destijds

De werf van Batavialand heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van reconstructies van historische schepen. De werf is vooral bekend geworden door de herbouw van het zeventiende-eeuwse V.O.C.-retourschip ‘Batavia’. De kiel van dit vaartuig werd in 1985 gelegd. Sinds dertig jaar biedt de werf bezoekers een historische beleving waarin zeevaart, de Nederlandse Gouden Eeuw en ambachten centraal staan.

Op de werf is decennialange ervaring met historische scheepsbouw aanwezig . Ook beschikt Batavialand over een groot netwerk, zowel in binnen- als buitenland, wat betreft traditionele scheepsbouw. Bij de reconstructie van historische schepen is de wetenschap van de maritieme archeologie van groot belang. Onderzoekers en beheerders van het maritiem depot leveren een bijdrage aan het beeld van de (maritieme) cultuur waarin de schepen hebben gefunctioneerd.

Bouw van een 16e eeuws waterschip

Op dit moment wordt alle kennis ingezet bij de bouw van een waterschip. In de zestiende en zeventiende eeuw was het waterschip het belangrijkste vissersschip van de Zuiderzee. Het wordt zoveel mogelijk gebouwd op de manier die in de zestiende eeuw gebruikelijk was. Op deze manier heeft de reconstructie een zo groot mogelijke wetenschappelijke waarde.

Het waterschip wordt ‘overnaads’ gebouwd. De huidgangen zijn gemaakt uit eikenhout. De overlappende planken worden aan elkaar bevestigd door nagels die die in de eigens smederij worden geslagen. De naden worden gebreeuwd met bruine teer en mos. De touwen en zeilen worden gemaakt van hennepvezel. Het doek wordt in de zeilmakerij door vrijwilligers op een weefgetouw uit de zeventiende eeuw gemaakt.
Voor de conservering van het scheepshout worden zowel traditionele als ook moderne technieken toegepast. Het is van belang dat het waterschip zo lang mogelijk meegaat. Het hout wordt gestoomd om schimmels te doden. Daarna wordt het behandeld met boorzuur, Stockholmer teer en lijnolie.

Contactpersonen

Leermeesters bouw Waterschip Marco van Boheemen en Martijn Assen
Waterschip Reconstructie Frank Dallmeijer
Coördinatie zeilmakerij Anton van den Heuvel
Leermeesters restauratie Batavia  Anton van den HeuvelBert van Leeuwen en  Friso Wennekes
Leermeester smederij Wout Hammer
Leermeester beeldsnijden en coördinatie modelbouw Tiemen Pasterkamp
Leermeester tuigerij Stijn Somers