Open Monumentendag

Batavialand is dit weekend beperkt gratis toegankelijk. Onze binnenlocatie (museum) zal gratis te bezoeken zijn. Wil je ook onze buitenlocatie (werf en de reconstructie van het VOC-schip de Batavia) bezoeken betaal je € 10,00.

Voor Open Monumentendag 2018 is als thema gekozen: ‘In Europa’. Met dit thema sluit de Open Monumentendag in Nederland aan bij het Europese Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het accent zal dit jaar liggen op wat ons in dit deel van de wereld bindt, met aandacht voor internationale architectuurstromingen, vergelijkbare én onderscheidende (bouw)technieken, wederzijdse inspiratie in toegepaste kunsten en uitwisseling van kennis en wetenschap. Uiteraard zal ook veel aandacht uitgaan naar de historische context waarin monumenten zijn gebouwd en gebruikt.