Organisatie

In Batavialand zijn ruim 50 medewerkers (48 fte), 20 deelnemers in werkervaringstrajecten en ruim 300 vrijwilligers actief. Zonder onze vrijwilligers zouden wij onze bezoekers niet de unieke ervaring kunnen bieden zoals we dat nu doen; we zijn de vrijwilligers dan ook zeer erkentelijk. Het management team wordt gevormd door de directeur/bestuurder, de controller en de afdelingshoofden van de afdelingen Kennis & Collecties en Publiek & Presentaties.

Directeur:Hans Maris
Controller:Sebastiaan Philips a.i.
Hoofd Kennis & Collecties:Willy van der Most
Hoofd Publiek & Presentaties:Jessica Kroeske

Van Bestuur naar Raad van Toezicht

Bij de oprichting van de Stichting Erfgoedpark Batavialand in 2012 is een bestuur benoemd onder voorzitterschap van de heer Cees van Bemmel. Onder regie van dit bestuur hebben de drie afzonderlijke organisaties de afgelopen jaren grote stappen gezet die uiteindelijk hebben geleid tot de totstandkoming van Batavialand per 1 juli 2017. Voor het Bestuur is daarmee het moment aangebroken om zich om te vormen tot een Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur van Batavialand uit te breiden naar die van directeur/bestuurder. In de loop van 2017 zal de nieuwe Raad van Toezicht benoemd worden.

Bestuur (per 1 juli 2017)

Cees van Bemmel, voorzitter
Hans Onno van den Berg, penningmeester en secretaris
Martijn Arts
Erik van den Brand
Jaap van Gelder

Scholen & Kids

In Batavialand kan je vooral lekker veel “doen”! Dat maakt een bezoek voor kinderen erg leuk. Batavialand heeft ook een breed aanbod aan culturele activiteiten voor het onderwijs. Ons streven is om de lesstof op een attractieve manier aan te bieden, een bezoek in het kader van het lesprogramma wordt zo echt “edutainment”.

Scholen & Kids