Midden in Nederland, aan kust van Lelystad, ligt Erfgoedpark Batavialand. Op deze bijzondere plek vertelt Batavialand het unieke Nederlandse verhaal van het leven op de grens van land en water. Het verhaal van de dreiging en kansen die water biedt, scheepsbouw, handel, polderen en watermanagement. Het verhaal dat ons nationale DNA in de afgelopen 7000 jaar heeft gevormd.

Met de Batavia als iconische trekpleister, de Rijksmaritieme collectie in haar beheer en een indrukwekkend palet aan publiekspresentaties, verwelkomt Batavialand jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers en biedt onderdak aan tientallen evenementen, symposia en bedrijfsbijeenkomsten.

De ambities van Erfgoedpark Batavialand zijn groot. De komende jaren moet het masterplan Batavialand, waarvan de contouren reeds zijn geschetst en dat de basis is voor onze verdere ontwikkeling, tot uitvoering komen.

De Raad van Toezicht van Batavialand is op zoek naar een

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (M/V)

 

De taken

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en de uitvoering daarvan door de bestuurder op de algemene gang van zaken in de organisatie. Zij staat de bestuurder met raad terzijde, richt zich naar het belang van de organisatie en laat zich leiden door de beginselen van good governance, zoals vastgelegd in de Governance Code Cultuur 2019. Batavialand is lid van de Museumvereniging.

De Raad vergadert ten minste vier maal per jaar (veelal van 15.00 -17.30 uur).

Het profiel
  • U heeft affiniteit met de visie en missie van Batavialand
  • Als toezichthouder bent u onafhankelijk en onpartijdig
  • U bent iemand met ruime ervaring en inzicht in het leiden van (culturele) ondernemingen en de relaties met interne en externe stakeholders
  • U heeft een onafhankelijk oordeelsvermogen en bent in staat om kritische vragen te stellen
  • U beschikt over analytisch en abstractievermogen en bent in staat toezicht te houden zonder ‘last of ruggespraak’ naar enige achterban
  • U bent een sparringpartner voor de bestuurder
  • U heeft een relevant netwerk en bent bereid dat ook in te zetten voor Batavialand
  • U heeft Flevolands DNA en bent ook woonachtig in de regio Flevoland

Gezien de samenstelling van de Raad is een juridische achtergrond gewenst.

Wij bieden

Een aantrekkelijke toezichthoudende functie bij een ambitieuze en dynamische organisatie. Voor deze functie ontvangt u jaarlijks een passende vergoeding.

Informatie

Uw reactie zien wij graag zo spoedig mogelijk tegemoet en kunt u mailen aan Elmire Dijker, managementassistente, e-mail: elmire.dijker@batavialand.nl

Voor meer informatie kunt zich wenden tot Mireille Huizenga, voorzitter van de Raad van Toezicht (bereikbaar via telefoonnummer 0320-225950, Elmire Dijker)