Scheepsopgraving NK47-II

In de zomer van 2018 zijn bij Rutte in de Noordoostpolder de resten van een groot schip uit de eerste helft van de 18e eeuw opgegraven, met daarin veel vondsten. Dit materiaal moet uiteraard allemaal onderzocht worden en beschreven.

Op 26 april start de AWN, vereniging van vrijwilligers in de archeologie, in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, met een vervolgonderzoek van de inventaris van het scheepswrak.

Leden van AWN Flevoland en studenten van de RUG zullen beginnen met het onderzoeken van een deel van de inventaris, met name het aardewerk, onder begeleiding van Yftinus van Popta, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bezoekers zijn van harte welkom in de ArcheoHotspot om te kijken naar de werkzaamheden van de onderzoekers, en vragen te stellen.