Archeologie

Op zoek naar Flevolandse schatten

Vergane Schepen

De Zuiderzee was een belangrijk verkeersplein voor schepen. Geen wonder dat er bij de drooglegging van Flevoland ruim 450 scheepswrakken zijn gevonden. Een van deze wrakken is de Ventjager. Tijdens een bezoek aan Batavialand wordt geleerd waarom de Zuiderzee zo belangrijk was, hoe het moet zijn geweest als schipper in de 17e/18e eeuw en hoe we nu door middel van archeologie onderzoek doen naar gezonken schatten.

 • Doelgroep: Groep 6 t/m 8
 • Duur: ca. 60 min
 • Leergebied: Geschiedenis en Archeologie
 • Capaciteit: Maximaal 30 leerlingen

Ondergronds

Help mee als echte archeoloog, onderzoek de opgraving en graaf de vondsten op uit echt zand. In het laboratorium wordt gewerkt met echte instrumenten. Onderzoek een skelet en ontdek wie het is, van wie de middeleeuwse zwaarden moeten zijn en waarom de steentijd eigenlijk steentijd heet.

 • Doelgroep: Groep 3 t/m 8
 • Duur: ca. 20 min voor groep 3 - 4
               ca. 45 min voor groepen 5 - 8
 • Leergebied: Geschiedenis en Archeologie
 • Capaciteit: Maximaal 15 leerlingen per ronde

OER!

Ontdek de Steentijd in Flevoland. In de tijd voor de Zuiderzee was er land dat werd bewoond. Bij Swifterbant zijn resten van mensen en voorwerpen van 6000 jaar geleden opgegraven. We noemen deze cultuur uit de Steentijd, de Swifterbantcultuur. In het museum maken de leerlingen kennis hoe deze mensen 6000 jaar geleden leefden. Ga aan de slag met een kijk- en doe-tocht, op zoek naar de prehistorie.

 • Doelgroep: Groep 3 t/m 8
 • Duur: ca. 20 min voor groep 3 - 4
               ca. 60 min voor groepen 5 - 8
 • Leergebied: Geschiedenis en Archeologie
 • Capaciteit: Maximaal 15 leerlingen