Flevoland

Het verhaal van Nederland is het verhaal van water

DE FLEVOWAND

De hele geschiedenis van Flevoland als een groot stripverhaal? Daar lijkt het een beetje op. Als je goed kijkt zie je hoeveel tijd het heeft gekost om het wandkleed te maken.Veertigduizend zoek-, ontwerp en borduururen zitten in de Flevowand. Veertien jaar is er onafgebroken gewerkt aan de Flevowand door gemiddeld 25 borduursters. De Flevowand is een kleed van zestig meter met geborduurde historische scènes.  Over zestig meter ontrolt zich de geschiedenis van de Zuiderzee vanaf de prehistorie tot de 21ste eeuw.

  • Doelgroep: Groep 4 - 8
  • Duur:  ca. 1 uur
  • Leergebied:  Geschiedenis

Batavialand heeft een onderwijsproduct ontwikkeld: een reeks van 5 posters over de geschiedenis van de inpoldering! Elke poster bestaat uit een prachtige foto uit ons provinciaal archief en een kort bijschrift.

Poster Zuiderzee
Waar Flevoland ligt, lag eeuwenlang de Zuiderzee. Vijf meter boven je hoofd voeren vissers- en vrachtschepen. De Zuiderzee kon gevaarlijk zijn met stormen, grote golven en zelfs overstromingen! Klik hier.

Poster Afsluitdijk
DeZuiderzee werd in 1932 afgesloten met de Afsluitdijk. Woeste zee werd zo een veilig IJsselmeer. Daarin kon ook nieuw land worden gemaakt. Slim bedacht door minister Lely! Klik hier.

Poster Polders
Het nieuwe land begon met de aanleg van dijken. Het water werd er weggepompt. Mannen groeven sloten en greppels in de modder zodat het land echt droog werd. De inrichting van de polders kon beginnen! Klik hier.

Poster Landbouw
De IJsselmeerpolders zijn aangelegd voor landbouw. Mensen uit heel Nederland kwamen naar de polders om hier boer te worden. Jij woont op de vruchtbaarste grond ter wereld! Klik hier.

Poster Bewoners
De polders kregen ook dorpen en steden. Met huizen, winkels, bedrijven, scholen en sportvelden. In het nieuwe land was nog helemaal niets, dus alles moest nieuw bedacht en gemaakt worden. Ook jouw huis! Klik hier.