VRIEND IN BEELD

Ben te Raa

“Alles op werf is tastbaar en echt”

Ik ben al 20 jaar? vriend. Mijn hart bonst sneller als ik over de werf van Batavialand loop. Ik vind het geweldig dat hier de reconstructie van het VOC-schip de Batavia is gebouwd. Hier worden al mijn zintuigen geprikkeld. Je ziet en ruikt het vuur om ijzer te smeden, bij de bouw van het waterschip voel je de wind door je haren gaan en hoor je de machines die het hout bewerken. Alles is hier tastbaar en echt. Je ziet ambachtslieden aan het werk en ook de arbeid die het kost om iets te maken. Het verleden komt hier tot leven. Op de foto zie je een van mijn eerste beeldhouwwerken. Bij het zien van een stuk hout roept deze bij mij al een vorm op, de vorm en het hout zijn één. Bij de bouw en onderhoud van de reconstructie van het VOC-schip de Batavia wordt er gewerkt met eikenhout afkomstig uit Denemarken. Batavialand heeft eikenhout beschikbaar gesteld aan de Kubus, alwaar ik een beeldhouwcursus volgde. Waar ik ook achter ben gekomen is dat het hout, wat gebruikt is voor de Batavia, ook is gebruikt voor de lijsten van schilderijen van Rembrandt. Kortom; hout fascineert mij enorm.