Stranding en wrakvorming van de Batavia in 1629

“Droeviege daghaenteijckeningh int verliesen van ons schip Batavia, verseijlt zijnde op die Abrolhos oft Clippen van Fredrick Houtman, gelegen op de hoochte van 28 1/3 graden, 9 mijlen van Zuijdtlandt.”

Dit zijn de eerste regels van het originele, handgeschreven verslag uit 1629 over de ondergang van het VOC-retourschip Batavia voor de westkust van Australië. Hoe verliep die stranding en wat heeft men geprobeerd om het schip te redden? Maar ook: wie was Frederik Houtman? Stonden de naar hem genoemde klippen wel op de zeekaart? Hoeveel meter telde een Nederlandse zeemijl in de 17de eeuw? En wat werd bedoeld met Zuidland?

Deze en andere vragen worden besproken door maritiem historicus en onderwaterarcheoloog Arent Vos in een lezing over de stranding en de wrakvorming van het schip Batavia. Hij doet dit aan de hand van fragmenten uit het originele verslag van de verantwoordelijke officier, die naar het VOC-bestuur rapporteerde over de stranding en alles wat daarop volgde. Deze lezing is speciaal voor de bezoeker die behoefte heeft aan inhoudelijke verdieping, maar is zonder voorkennis goed te volgen en er is veel ruimte voor vragen. De lezing duurt daarom ‘zomaar’ twee uur en wordt op de eerste en de laatste zondag van oktober gegeven (14:00-16:00 uur).