Tijdelijke tentoonstelling ‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’

Deze tentoonstelling vertelt het boeiende verhaal over het dierenleven in de ijstijd en het leven van de Neanderthalers in dit deel van het vergane Doggerland, een uitgestrekt gebied van Nederland tot aan Engeland, dat ook wel het Atlantis van de Noordzee wordt genoemd.

Ruim honderdduizend jaar geleden dobberden nijlpaarden in het waterrijke landschap op de plek van het huidige IJsselmeer. Zij leefden hier samen met andere subtropische zoogdieren, zoals leeuwen, hyena’s en reusachtige -inmiddels uitgestorven- bosolifanten. Bij baggerwerkzaamheden, voor de aanleg van Marker Wadden en IJburg bij Amsterdam, maar ook bij de inpoldering van het IJsselmeer zijn skeletresten van deze dieren naar boven gekomen. Veel fossiele beenderen zijn bijeengebracht en onderzocht door een team van deskundigen. Zij hebben vastgesteld dat de botten hebben toebehoord aan deze warmte minnende zoogdierfauna uit een zogenoemde tussenijstijd, een interglaciaal van het ijstijdvak. Dat interglaciaal staat bekend als het Eemien, genoemd naar de rivier de Eem in de provincie Utrecht. Deze periode duurde van 126.000 tot 116.000 jaar geleden.

Ook zijn werktuigen van Neanderthalers gevonden, die dit deel van het vergane Doggerland bewoond hebben vanaf 126.000 jaar geleden tot het einde van de ijstijd, zo’n 12.000 jaar terug. Al deze bodemvondsten, waaronder enkele zeer zeldzame maar zeer goed bewaarde skeletresten als botten en tanden, zijn de ingrediënten voor een boeiende en leerzame tentoonstelling voor jong en oud.

‘Ice Age Flevoland: Van nijlpaard tot Neanderthaler’ is een initiatief van de AWN Nederlandse Archeologievereniging, afdeling Flevoland. De tentoonstelling zal t/m 19 juni te zien zijn.

Op 14 mei zal een speciale lezingen dag georganiseerd worden, lees hier over deze dag en de speciale winactie