Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland

(Let op: dit is geen publieksevenement)

Van 3 tot en met 29 juli 2023 organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Er is plaats voor in totaal 15 studenten met ambitie op het gebied van maritieme archeologie.

Over de veldschool

De veldschool vindt plaats in Zeewolde (Flevoland), waar op land een zogenaamd waterschip uit de vroege 16e eeuw onderzocht zal worden. Een waterschip kan worden gezien als een vroege voorloper van de botter, het klassieke vissersschip van de Zuiderzee. In Zeewolde leer je over scheepsconstructies, werk je met (digitale) opgravingstechnieken en krijg je ervaring met de procesbenadering van een scheepsopgraving. Tijdens de opgraving vinden diverse workshops plaats bij Batavialand. Zo krijg je instructie over hout- en metaalconservering, ga je praktische werkzaamheden verrichten bij de bouw van een replica van een waterschip op de scheepswerf en word je wegwijs in de Nationale Scheeparcheologische Collectie. We sluiten de veldschool af met een unieke vaartocht met de Kamper Kogge op de IJssel en het Ketelmeer.

Praktisch

  • Kost en inwoning (Glamping Zeewolde) en vervoer naar alle locaties worden door ons geregeld.
  • De veldschool is in het Nederlands.
  • Er is geen stagevergoeding.

Vereisten

  • De basale veldwerkmethoden in de archeologie moeten goed bekend zijn.
  • Je moet beschikbaar zijn voor de hele periode.

Aanmelden 

Omdat het aantal plaatsen beperkt is, willen we graag gemotiveerde studenten met ambities in de maritieme archeologie. Daarom vragen we je om een motivatiebrief te schrijven waarin je ingaat op je ervaring en op wat je hoopt te gaan leren tijdens de veldschool. Deze brief kan tot en met 28 februari 2023 gemaild worden aan de coördinator van de veldschool:

Dr. W.B. Waldus 
w.waldus@cultureelerfgoed.nl

In de eerste week van maart krijgt iedere aanmelder bericht of hij of zij is aangenomen voor de veldschool. De veldschool zal jaarlijks worden georganiseerd, dus wanneer het dit jaar niet lukt om mee te gaan, dan is er in 2024 weer een kans.

Meer informatie: Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland | Maritiem erfgoed | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed