VRIEND IN BEELD

Joke van Werven

“Learning by doing”

Ik vind de werkervaringstrajecten erg belangrijk, deelnemers hebben over het algemeen een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bieden van werkervaringsplaatsen is voor mij de ziel van Batavialand. Vanaf het moment dat de kiel van de Batavia gelegd werd, hebben de werkervaringstrajecten een belangrijk deel uitgemaakt van Batavialand. Ik hoorde dat in de loop der tijd meer dan duizend deelnemers hier een werkervaringstraject hebben doorlopen! Honderden jonge mensen hebben hier stappen gezet naar een reguliere betaalde baan of hebben hun leven weer op de rit gekregen dankzij hun werkervaringsplaats. De deelnemers leren niet alleen hoe je bepaalde machines bedient, hoe je moet schilderen of hoe je een houtverbinding kunt maken. Ze leren ook sociale vaardigheden: in een team werken, op tijd komen en verantwoording afleggen. Met zelfkennis begint het, leren door naar anderen te kijken, leren functioneren in een groep en omgaan met bezoekers en collega’s. Mooi om te zien hoe mensen zich ontwikkelen en opfleuren, zeker met goede praktijkbegeleiders. Als voormalig docent spreekt mij dat heel erg aan. Er zijn weinig toeristische bedrijven die dit doen, ik zie het als een stukje maatschappelijke verantwoording. Belangrijk dat dit blijf bestaan.