Stranding en wrakvorming

van de Batavia in 1629

Lezing Arent Vos