Onderzoek naar de eerste Zuiderzeeplannen

 

Journalist Bas Sleeuwenhoek deed onderzoek naar de eerste Zuiderzeeplannen van de 19de eeuw en kwam tot verrassende bevindingen. Een onbekend gebleven auteur van de Algemeene Konst- en Letterbode bedacht al in 1834 een afsluitdijk, tussen Stavoren en Enkhuizen. Het Zuiderzeeplan (1849) van Bernhard van Diggelen hoort eigenlijk thuis in een boek van Jules Verne. En de echte pioniers van die tijd waren ondernemers, zoals de Amsterdamse notaris Bruno Tideman, die op liefst zeven plekken in de Zuiderzee gronden wilde indijken.

Bekijk hier het artikel:Of download het artikel