Op de werf bouwt Batavialand aan een zogeheten Waterschip. Dit schip wordt zo precies mogelijk gereconstrueerd op basis van gegevens uit archeologische vondsten. Het Waterschip zal een reconstructie op ware grootte zijn van een in 1978 opgegraven wrak (ZM22) uit de zestiende eeuw. In de op de museum locatie leer je meer over het wrak en hoe archeologie en historische scheepsbouw samen de geschiedenis reconstrueren.

De originele onderdelen die je terugziet in de tentoonstelling zijn grondig onderzocht door archeologen. Zo konden onder andere de vuurkist, de blokken en de spil van het schip worden gereconstrueerd. Ook de bevestigingsmiddelen zoals nagels en krammen worden op dezelfde manier gemaakt zoals vroeger.

Een bijzondere tentoonstelling waar archeologie en historische scheepsbouw samenkomen. Sommige gereconstrueerde onderdelen zijn zelfs uit te proberen voor het publiek. Zo ontdek je bijvoorbeeld wat een spil is en hoe deze werkt. De tentoonstelling is semi permanent in het museum van Batavialand te zien. Maak je ontdekkingstocht compleet met een bezoek aan de reconstructie in aanbouw op de werf en kijk en vergelijk hoe ver het bouwteam al gekomen is, welke huidgangen er al zijn gerealiseerd en waar al dat mos voor wordt gebruikt!

Ook in de zomer van 2023 wordt er tijdens de veldschool maritieme archeologie, door studenten weer verder gegraven aan een overnaads 16e -eeuws waterschip soortgelijk aan de ZM22. We hopen zelfs, na al het benodigde onderzoek, wat ballast stenen over te kunnen nemen voor ons eigen waterschip en de zeilproeven in de toekomst.