De Vloek van de Batavia

De Vloek van de Batavia is op 17 oktober 2020.  Zet je hem vast in je agenda?

Laat je rondleiden over het schip de Batavia. In het donker op de steiger wacht je om aan boord te gaan. Om je heen heerst chaos en verdriet. Een stille rondleider begeleidt je over de dekken. De rondleider is heel voorzichtig, want achter elke hoek of balk kan een piraat zitten. Zij hebben de Batavia veroverd en laten niemand levend van boord gaan. Durf jij het aan? De vloek van de Batavia is van 18.00 tot 23.00 uur. Van 18.00 tot 20.00 uur vanaf 6 jaar. Daarna voor het oudere publiek.

Het verhaal

Het was een dag zoals alle andere. De Batavia was afgemeerd en de bemanning was druk bezig om het schip uit te laden. Er was bedrijvigheid op de kade, er werd gehandeld. Mannen dronken en zongen en de vrouwen vermaakten zich.

Totdat het stil werd...

Ze kwamen door de schemering, als een koude mist die je plots overvalt. Een aantal mensen dat op de kade stond hoorden een plons. En weer één. En nog één. Eén man stond nog vrolijk zijn lied te zingen op de achtersteven en werd plots afgekapt. Een schittering stak door zijn borst en haast geruisloos viel ook hij in het water, naast zijn voormalig kameraden. Het volk keek met afgrijzen naar de lichamen die in het water dreven, met afschuw in de ogen, zonder iets te durven zeggen, zonder de aandacht op zich te durven trekken. Een moment later waren de eerste schelle tonen te horen. Een tweetal mannen verschenen op het dek, maar zij hadden niet de kledij van de gewone bemanning aan. Zij hadden grote baarden en dure kleding. Mooie juwelen die waarschijnlijk tot andermans bezit hoorden. Want dit waren piraten, gevaarlijke afvalligen, die jóuw bezit en jóuw leven in één seconde tot zich konden toe-eigenen. Het vioolspel wakkerde langzaam aan, wat de harde gillen van het benedendek maskeerde.

De piraten hebben het gezegd. Ze laten niemand levend van de Batavia afgaan. Want op het schip zijn ze op zoek naar de grote schat, het geheim dat de VOC al jarenlang verborgen houdt.

Durf jij het aan om aan boord te gaan?