VRIEND IN BEELD

Etiënne Klinkert

"De intrigerende polderweg"

Ik ben van huis uit schilder en beeldhouwer. In 1993 ben ik met pensioen gegaan. Na twee jaar ben ik mij gaan oriënteren voor vrijwilligerswerk, door een vrijwilligersmarkt in Lelystad te bezoeken. Een van de stands was van het museum Nieuwland, het huidige Batavialand. Ik heb mij toen aangemeld als gids. Uiteindelijk heb ik 20 jaar vrijwilligers werk gedaan in het museum. Ik heb vele rondleidingen gegeven, in het Duits, over de inpoldering. Vijf jaar geleden werd het geven van rondleidingen moeilijker, ik moest zoeken naar woorden. Ik heb mijn vrijwilligers werk toen kunnen voortzetten in het archief van het museum. Ik heb hier vele schilderijen met historische waarde gezien. Sommige schilderijen zijn echt juweeltjes. Met mijn liefde voor schilderen en beeldhouwen zat ik hier op mijn plek. Het schilderij op de foto heb ik zelf gemaakt en jaren geleden geschonken aan het museum. Ik ben begonnen met het schilderen van het winterlandschap en zo groeide het schilderij uit tot een vierluik. De polderweg is een intrigerend element in het polderlandschap. En dan de boerderijen met het groen eromheen, het zijn net eilanden in het landschap. Nu ben ik als vrijwilliger gestopt, maar meteen als vriend begonnen! Om zo binding te blijven houden met zo een mooi instituut.