Achtergrondinformatie

Batavia aan Land

In 2018 is er een grondig onderzoek verricht naar de staat van de Batavia. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden kan alleen worden uitgevoerd als de Batavia ‘droog staat’ en dus aan wal geplaatst wordt. Hoe langer we wachten met het aan wal plaatsen, hoe zwakker de constructie en hoe duurder deze operatie wordt. De plaatsing “op het droge” houdt in dat onderhoud en restauratie efficiënter kunnen worden uitgevoerd, maar ook dat de Batavia daarna niet meer te water gelaten zal worden. Daarmee wordt zowel de levensduur als het niveau van toekomstige investeringen in onderhoud positief beïnvloed.

Voor op het land brengen luidt het advies om de omgekeerde methode van de tewaterlating te volgen. Dit betekent dat het schip volledig ‘afgetuigd’ wordt, naar een droogdok wordt versleept, op een ponton in een ‘stoelconstructie wordt geplaatst om vervolgens terug te worden versleept. Daar aangekomen wordt de Batavia aan land gebracht en geplaatst op een geprepareerde locatie waar steigers en trappenhuizen worden aangebracht om enerzijds de restauratiewerkzaamheden te kunnen uitvoeren en anderzijds publiek toegang tot het schip te blijven bieden. Het publiek kan dan rondom het schip lopen en een blik op de imposante kiel te werpen. Ondertussen zijn ambachtslieden aan het werk om het schip in volle glorie te herstellen. Zo kunnen bezoekers het restauratieproces van dichtbij meemaken.

Eenmaal geplaatst aan wal kan er met de onderhouds- en restauratiefase worden begonnen; hiervoor is een doorlooptijd van 6 tot 7 jaar gepland. Zo spoedig mogelijk wordt de net verwijderde tuigage teruggeplaatst. De Batavia zal dan haar imposante hoogte van 60 meter weer hebben waardoor ze ook van verre te zien is. De uitvoering van de onderhouds- en restauratie- werkzaamheden wordt zo opgezet dat de bezoekers de werkzaamheden zien. Hierbij worden de richtlijnen van het onderzoeksbureau, passend bij de restauratie en het originele ontwerp, gevolgd.

Geef om de toekomst van ons maritiem verleden en help mee de Batavia aan land te brengen. Uw gift is onmisbaar en elke bijdrage is welkom.

Doneer nu!