Reconstructie

Een belangrijke trekpleister van Batavialand is het schip de Batavia, een reconstructie van een spiegelretourschip uit 1628. Een schip met een geschiedenis, een verhaal. Haar eerste tocht was vol intriges en muiterij. Diezelfde reis leed de Batavia schipbreuk voor de Australische westkust.

Op 4 oktober 1985 werd de kiel van de reconstructie gelegd onder leiding van scheepsbouwmeester Willem Vos. Een scholingstraject voor werkloze jongeren werd opgezet. Zij bouwden mee aan het schip, leerden een vak en deden ondertussen de nodige werkervaring op. Tien jaar later, op 7 april 1995, werd de Batavia door koningin Beatrix gedoopt.

Over de Batavia worden de verhalen over het leven aan boord van een VOC-schip tastbaar. Door er rond te lopen, het aan te raken en te ervaren.