Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland

UNIEK VOOR BEZOEKERS

In het vaste aanbod van Batavialand is veel over waterschepen te ontdekken. Zo is de expositie "Waterschip in reconstructie" te bezoeken. In deze expositie is te zien hoe aan de hand van archeologische vondsten experimentele archeologie wordt toegepast. Dit komt tot uiteindelijk tot uiting in de reconstructie van een Waterschip op ware grote op de werf. Werkelijk uniek was dat naast de expositie en het schip in aanbouw, tijdens de open dag van de veldschool in Zeewolde de opgraving van een echt waterschip bezocht kon worden.

workshops en een opgraving

Van 3 juli tot en met 4 augustus organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met Batavialand de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland. Studenten van verschillende scholen en universiteiten werken mee aan dit onderzoek, evenals vrijwilligers. Dit jaar wordt een scheepswrak uit het begin van de 16e eeuw, met een grootte van zo'n 16 bij 6 meter volledig vrij gelegd. Mogelijk gaat het om het oudste wrak van een waterschip in Nederland.

Het programma voor studenten van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland is tweeledig; in Batavialand verrichten studenten werkzaamheden bij de reconstructie van het waterschip ZM22 en volgen zij workshops over scheepsbouw, conservering en de scheepsarcheologische collectie. Bij de opgraving in Zeewolde vindt het archeologische onderzoek plaats.

Vervolgonderzoek

In 2022 hebben studenten onder begeleiding van professionals het achterschip opgegraven. Het wrak ligt in de voormalige Zuiderzee, in het huidige Zeewolde. Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om een zogenaamd waterschip, een vissersschip met een waterhoudend compartiment om de vis levend in te vervoeren. De opgraving wordt de komende jaren voortgezet. Het lijkt om een zeer complete scheepsconstructie en inventaris te gaan. Dit scheepswrak (ZO31) is ook te vinden op MaSS.

Toekomst

Met de Veldschool wil de RCE studenten de kans bieden om ervaring op te doen met scheepsarcheologie. Om toekomstige erfgoedzorg van Nederland waterland te garanderen, zijn erfgoedprofessionals met kennis van maritieme archeologie nodig. Het opleiden van studenten in de maritieme archeologie draagt bij aan een betere zorg voor en meer kennis van ons grote bestand aan scheepswrakken.