Schenken & Nalaten

Batavialand heeft door de jaren heen een unieke collectie verzameld en gebouwd bestaande uit complete scheepswrakken, wrakdelen, scheepsuitrusting, bodemvondsten uit de tijd van de prehistorie tot nu, historische archieven, maquettes, atlassen en kaarten, scheepsmodellen en reconstructies.

Restauratie, onderhoud, educatie en wetenschappelijk onderzoek zijn onmisbaar voor het in optimale staat brengen en houden van onze collectie. Schenkingen en nalatenschappen zijn daarbij essentieel voor Batavialand.

Wilt u schenken?

U kunt eenmalig schenken of periodiek. Bij een periodieke schenking is het belastingvoordeel meestal het grootst. Een periodieke schenking kunt u eenvoudig regelen via het periodiek schenken formulier. Hier vindt u meer informatie over periodiek schenken. Voor een eenmalige schenking kunt u kijken op de pagina Ik wil Doneren. Heeft u liever persoonlijk contact over uw schenking en/of de bestemming? Neem hiervoor contact op met de vriendenadministratie. U kunt die bereiken via vrienden@batavialand.nl.

Wilt u nalaten?

U kunt Batavialand in uw testament opnemen. Bijvoorbeeld door:

  • een erfstelling: een deel van uw nalatenschap wordt toegekend aan Batavialand;
  • een legaat: een bepaald bedrag, een roerend of onroerend goed uit uw nalatenschap wordt toegekend aan Batavialand.

Batavialand is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Dit betekent dat uw schenking of nalatenschap volledig ten goede komt aan Batavialand. U bepaalt zelf of u Batavialand breed wilt steunen of een specifiek gebied. Graag denken wij met u mee over de mogelijkheden waarop wij uw wensen het beste kunnen realiseren.

Neem hiervoor contact op met de vriendenadministratie. Die kunt u haar telefonisch bereiken op nummer 0320 - 22 59 00 of vrienden@batavialand.nl.