Maandelijks: Archeologisch Spreekuur

Archeologisch Spreekuur

Elke eerste vrijdag van de maand, van 13.00 - 16.00 uur, krijg je bij het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten de kans je archeologische vondsten uit de provincie Flevoland te laten onderzoeken. Je krijgt antwoord op wat het is, hoe oud en waar vandaan.

Archeologen van het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en amateur archeologen van de AWN afdeling Flevoland ontvangen jou in de ArcheoHotspot, voor onderzoek van je vondsten.

Jouw voorwerp wordt beschreven en blijft jouw eigendom. Je kunt jouw voorwerp aan het Provinciaal Depot schenken. Taxaties op geldwaarde doen we nooit.

Websites van Provinciaal Depot voor Bodemvondsten en amateur archeologen van de AWN.

ARCHEOHOTSPOT

Hier zie je de archeoloog aan het werk. Bezoekers kunnen met deze mensen meewerken aan de uitwerking van archeologisch onderzoek. Je eigen vondst laten onderzoeken of kijken hoe een archeoloog werkt.

Door een archeologisch spreekuur in de ArcheoHotspot maakt Batavialand voor iedereen archeologie toegankelijk.

Veel van onze verre geschiedenis ligt verrassend dichtbij. In de bodem liggen sporen die mensen ver voor ons hebben achtergelaten en Batavialand vertelt over deze sporen over het leven van onze voorouders.

De ArcheoHotspot is elke woensdagmiddag en vrijdag geopend.
Het is gratis en loop zonder afspraak binnen bij de ArcheoHotspot.