Provinciaal Archeologisch Depot Flevoland

Landarcheologie in Flevoland

Provinciaal Archeologisch Depot Flevoland

 

Het Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) Flevoland beheert en bewaart alle archeologische bodemvondsten die binnen Flevoland worden gedaan.
Onder ‘archeologische bodemvondsten’ valt al het materiële erfgoed dat wordt opgegraven. Dit materiële erfgoed is door de eeuwen heen door menselijk handelen in de grond terecht gekomen.

Bij het droogvallen en in cultuur brengen van de bodem van Flevoland zijn veel vondsten aan het licht gekomen. Deze dateren uit verschillende tijdvakken vanaf de Prehistorie tot  de Nieuwe Tijd. Recent zijn voorwerpen uit diverse opgravingen aan de collectie toegevoegd en momenteel ontvangt het PAD veel materiaal van archeologische vooronderzoeken bij bouwactiviteiten.

Het PAD Flevoland is toegankelijk voor onderzoekers. Wetenschappers en studenten hebben de mogelijkheid om onderzoek naar de collectie te doen. Aan culturele instellingen worden objecten in bruikleen verstrekt, waardoor een deel van de collectie ook buiten Flevoland te zien is.

Vondstmeldingen

Bent u geen professional in de archeologie, maar heeft u onlangs een vondst gedaan die u met ons wilt delen of aan ons wilt overdragen? U kunt dan contact opnemen met de archeologen en beheerders van het depot, Tineke Roovers en Koen Blok, via email-adres depotflevoland@batavialand.nl

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben we de volgende gegevens nodig:

  • Beschrijving van de vondst
  • Afmetingen van de vondst
  • Foto’s, zo mogelijk van alle zijden
  • Locatie waar de vondst gedaan is
  • Datum of jaartal wanneer de vondst gedaan is
  • Uw adresgegevens (optioneel)
  • Uw telefoonnummer (optioneel)

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. U kunt natuurlijk ook altijd langskomen tijdens ons Archeologisch spreekuur in de ArcheoHotspot, elke eerste vrijdagmiddag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur.