Maritiem Archeologisch Depot

De maritiem archeologische rijkscollectie omvat circa 38.000 scheepsvondsten variërend van complete wrakken tot wrakdelen, scheepsuitrusting, -lading en -inventaris. Circa 25.000 objecten zijn vanaf de jaren veertig van de 20e eeuw opgegraven in de drooggevallen IJsselmeerpolders en ongeveer circa 13.000 objecten zijn afkomstig uit de Rijkswateren (vooral Noordzee en Waddenzee).

De vondsten zijn veelal geconserveerd, gerestaureerd en wetenschappelijk onderzocht. De objecten zijn op afspraak te raadplegen, de kleine objecten in Lelystad en de grotere objecten in Amersfoort. Bij Batavialand en elders in Nederland zijn objecten te zien in exposities. Culturele instellingen kunnen een bruikleenverzoek doen als zij objecten willen lenen. De collectie is ontsloten via het portaal CollectieNederland.nl.

scheepsarcheologie in Nederland

Tijdens de uitvoering van het Zuiderzeeproject, de afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee, kwamen 480 scheepsarcheologische vindplaatsen aan het licht. Van 430 scheepswrakken werden gegevens vastgelegd en circa 400 wrakken werden opgegraven. In de bodem van Flevoland zijn nog zo'n 80 scheepswrakken aanwezig, waarvan ongeveer de helft is beschermd door middel van het afdekken en inkuilen van het wrak. Scheepswrakken die behouden moesten blijven, zijn na opgraving en onderzoek, onder de grondwaterspiegel herbegraven in het velddepot in de buurt van Nijkerk. Zo blijven de wrakken bewaard voor toekomstig (aanvullend) onderzoek of publieksdoeleinden. Deze ‘droge’ maritieme collectie is aan het eind van de 20e eeuw aangevuld met scheepsvondsten van opgravingen op zgn. Vinexlocaties (Vleuten-De Meern, Zwammerdam).

De opgravingsdossiers afkomstig van de RCE worden door Batavialand gedigitaliseerd. Na deponering en verwerking door DANS (het Nederlands Instituut voor digitale onderszoekgegevens) komen ze beschikbaar via het zoekportaal EASY.

Een selectie van de in de Flevoland gevonden wrakken is ook gepubliceerd op MaSS

Contactpersonen

- Collectie: Joran Smale
- Bruiklenen: Dafna van der Poel
- Conservering textiel en leer: Joke Nientker
- Conservering IJsselkogge: Laura Koehler
- Onderwaterarcheologie: Arent Vos
- Bibliotheek: Eric van der Vliet