Archeologisch Spreekuur

Iedere eerste vrijdagmiddag van de maand biedt het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten aan de inwoners van Flevoland de gelegenheid om in Flevoland gevonden archeologische voorwerpen te laten determineren.

Archeologen van het PDB samen met amateur archeologen van de AWN afdeling Flevoland ontvangen de vinders in het archeologisch depot waar de voorwerpen gedetermineerd en gedateerd worden.

Bovendien wordt het spreekuur een aantal malen per jaar op diverse andere locaties in de provincie gehouden. Zo wordt het 4 mei in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten in Lelystad gehouden.

Indien het niet mogelijk is om een voorwerp direct te determineren worden de vinders doorverwezen. Ook is er de mogelijkheid vondsten tijdelijk achter te laten zodat de archeologen verder onderzoek kunnen doen naar de aard of de datering van het voorwerp.

De aangebrachte vondsten worden gedocumenteerd maar blijven eigendom van de vinder tenzij deze zelf aangeeft de vondst te willen afstaan aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten.
De getoonde voorwerpen worden niet op geldwaarde getaxeerd.