Maandelijks: Archeologisch Spreekuur

Archeologisch Spreekuur

Elke eerste vrijdag van de maand van 13.00 - 16.00 uur

Elke eerste vrijdagmiddag van de maand is er een archeologisch spreekuur in de ArcheoHotspot van Batavialand. Tijdens deze middag kunt u langskomen met vondsten uit Flevoland, archeologen kijken ernaar en vertellen wat het is. Het is belangrijk om met vondsten langs te komen, omdat bodemvondsten kunnen bijdragen aan de kennis van ons verleden. Elke vondst is onderdeel van de puzzel van het verleden van Flevoland, dus kom langs met een vondst en help archeologen met deze puzzel. Met uw vondst kunnen archeologen bijvoorbeeld nieuwe vindplaatsen ontdekken of meer inzicht krijgen in de geschiedenis van een bepaalde plek. De vondst blijft uw eigendom, maar u kunt deze schenken aan het Provinciaal Archeologisch Depot.

Taxaties op geldwaarde doen wij helaas nooit.