Uniek model van een zeventiende-eeuws schip

gemaakt door Eric van der Stoep

Batavialand ontvangt uniek model van een zeventiende-eeuws schip 

Architect Eric van der Stoep uit Middelbeers heeft een bijzonder scheepsmodel aan Batavialand in Lelystad geschonken. Het is een door hem gebouwde ruim twee meter lange weergave van een Hollandse tweedekker uit 1665. Het object is geïnspireerd op een tijdens de Tweede Wereldoorlog in Berlijn verloren gegaan scheepsmodel uit circa 1660/1670. De modelbouwer heeft door het weglaten van de scheepshuid en de planken op de dekken de toeschouwers ook zicht geboden op de constructie van het schip en het interieur. Deze grote gedetailleerdheid maakt het scheepsmodel uniek.

Interesse voor modelbouw kreeg Eric van der Stoep, die in 1948 in Rotterdam werd geboren, door zijn grootvader. Reeds veertig jaar geleden legde hij de bodem van zijn model, maar aan de werkelijke realisering van het object begon hij pas ruim een decennium geleden. Met zicht op zijn levenseinde heeft hij zich de laatste jaren maximaal ingespannen om zijn model te voltooien en onder te brengen op een plaats waar een breed publiek er kennis van kan nemen en er veel aandacht is voor historische scheepsbouw: Batavialand.

Bij zijn werkzaamheden ging Eric van der Stoep niet over een nacht ijs: alle technische gegevens werden gecontroleerd, nagerekend en waar nodig aangepast. Aan elk detail besteedde hij zelf de nodige tijd, maar voor het maken van de zeilen kreeg hij medewerking van Paulette Hoppenbrouwers. De zorgvuldigheid van de modelbouwer is ook terug te vinden in een uitvoerige documentatie van teksten, afbeeldingen en tekeningen. Deze documentatie schenkt Eric van der Stoep ook aan Batavialand, als onlosmakelijk onderdeel van het modelbouwwerk.

De formele overdracht van het scheepsmodel aan Batavialand vindt plaats op donderdag 12 augustus a.s. Het schip is tot het einde van de Maand van de Geschiedenis (oktober) te zien in de hal van Batavialand Museum. De documentatie is ondergebracht in het studiecentrum van Batavialand en daar voor belangstellenden te raadplegen.