Studie en Onderzoek

in archief en bibliotheek

De collecties over het Zuiderzee-/IJsselmeergebied dateren al van voor de inpoldering. Met name de Zuiderzeevereniging (1886-1949) en de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders (1936-heden) onderzochten het gebied en verzamelden documentatie en archieven die beheerd worden door Batavialand.

De (maritiem-) archeologische collecties van Batavialand zijn ontsloten via het portaal CollectieNederland.nl.
De bibliotheek en het archief zijn te doorzoeken via de catalogus op Zuiderzeecollectie.nl.  Steeds meer documenten komen online beschikbaar.
Voor vragen over archiefstukken en afbeeldingen kun je het beste mailen naar het studiecentrum.

Onderzoekers die archieven of collecties willen raadplegen kunnen op verzoek (bij voorkeur via mail), terecht in het studiecentrum. 
Informatie: studiecentrum@batavialand.nl of 0320 - 22 59 79