Kennis en Collecties

Cornelis Lely Centrum

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn historische scheepsbouw en scheepvaart, waterbeheer, de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeeproject.

Het Centrum is vernoemd naar ingenieur en staatsman dr. ir. Cornelis Lely, de auteur van het plan dat ten grondslag ligt aan het Zuiderzeeproject. Vanuit het collectie- en kenniscentrum worden collecties in bruikleen gegeven en op aanvraag en tegen betaling geconserveerd, het centrum heeft adviestaken op gebied van archeologie en geschiedenis, museumconsulentschap, digitalisering van erfgoed en voert onderzoek in opdracht uit.

De (maritiem-) archeologische collecties van Batavialand zijn ontsloten via het portaal CollectieNederland.nl.
De bibliotheek en het archief kun je doorzoeken via de catalogus op Zuiderzeecollectie.nl

Wij ontvangen je graag op afspraak voor het raadplegen van collecties en archieven.
Informatie: studiecentrum@batavialand.nl of 0320 - 22 59 79